Speed Badminton Polska
Mazowiecki Speedminton-Cup
Strona główna
O nas
Kontakt
Speed Badminton ABC
Wydarzenia
FIT-EXPO MTP
Turnieje
Szkolenia
Linki
Kup sprzęt do gry
Mazowiecki Speedminton ® Cup - June 12 th 2010 - Warszawa
Announcement

Mazowiecki Speedminton ® Cup - 12. czerwca 2010 - Warszawa
Ogłoszenie

Organiser:                                                  Speed Badminton Polska, Speedminton Poland
Organising association:                          PZSB (Polish Speed Badminton Asspciation)
Place :                                                          Hala Sportowa SASKA  – Warszawa
Miejsce:                                                       Hala Sportowa SASKA - Warszawa
ul. Angorska 2
PL – 03-913 Warszawa
maps.google.pl/maps
Date : Saturday, June 12 th 2010
Data:                                                            Sobota, 12 czerwca 2010

Schedule: Beginning: Saturday June 12 th 2010: 10:00 a.m.
Sign in: Saturday, June 12 th 2010: 9:30 – 9:45 a.m.
Plan:                                                             Początek: sobota, 12 czerwca 2010, godz. 10:00.
Zapisy: sobota, 12 czerwca 2010, godz. 9:30 - 9:45.

Speeders: Match speeders from Speedminton ®
Lotki:                                                    Lotki MATCH firmy Speedminton ®

Rackets:                                              Strung rackets, length: 57cm-61cm, weight: 155 g.-180g., straight-line shank, symmetrical construction.
Rakiety:                                               Rakiety z naciągiem prostopadłym symetrycznej konstrukcji, długość: 57cm-61cm, waga: 155-180g.

Fields:                                                  Original speed court measurements; each with two quadratic fields of 5,5 meters with a distance of 12.8 meters, set up on a tennis court without a net.
Boisko:                                                  Oryginalne wymiary boiska do speed badmintona; dwa kwadraty, każdy o boku 5,5m w odległości 12,8m; ustawione na boisku tenisowym bez siatki.

Facing:                                                  Parquet
Nawierzchnia:                                     Parkiet
Competition: Single
Rozgrywki:                                           Singlowe
Divisions:                                             Ladies’ singles; gents’ singles; seniors' singles (40+); juniors' singles (under 16);  a division will be played if six participants have signed in.
Konkurencje:                                      Singiel kobiet; singiel mężczyzn; singiel seniorów(40+); singiel juniorów (poniżej 16);
Mode:                                                    Depending on the number of participants the tournament will be played in groups and a simple KO-system
System:                                                Zależnie od ilości zgłoszeń, turniej rozgrywany będzie w grupach i według prostego systemu KO

Participation requirements:            All interested people are cordially invited. Participants can only play in one of the mentioned single divisions.
Zasady uczestnictwa:                      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Uczestnik turnieju może startować tylko w jednej konkurencji.
Fee:                                                       The participation fee is 20€ *
Opłata:                                                 Opłata startowa wynosi 80PLN *
Competition regulations: Rules of the DSBV 2010 for Speed Badminton are effective.
Rules can be downloaded from: www.dsbv.net
Zasady rozgrywek:                           Reguły dla speed badmintona według standardów DSBV 2010.
Można je pobrać ze strony: www.dsbv.net
Registration: On-line on www.speedbadminton.pl under "turnieje"
Rejestracja:                                        On-line na stronie www.speedbadminton.pl w zakładce "turnieje"
Contact address/
Adres do kontaktu:                                                      Speed Badminton Polska
ul. Przy Parku 12
PL-05-080 Lipków
phone: +48 606 66 18 04
internet: www.speedbadminton.pl
mail: [email protected]
Contact person/
Osoba do kontaktu: Lidia Bomirska, [email protected] , +48 606 66 18 04
Deadline: Registrations have to be submitted until June 9 th 2010, 11:59 p.m.
Termin rejestracji:                            Rejestracji należy dokonać do 9 czerwca 2010, do godz. 23:59.
Tournament officials/
Kierownictwo turnieju:                     Lidia Bomirska, Małgorzata Klimowicz
Miscellaneous:                                   The organisers reserve the right to change these regulations and the play mode, if necessary.
With the registration the participants accept the conditions of this announcement.
Różne:                                                  Organizator rezerwuje sobie prawo do zmian.
Rejestrując się uczestnik akceptuje ustalenia zawarte w ogłoszeniu.

*  Includes:  Start-fee,  drink (fresh water).
* Zawiera: opłatę startową, napoje (woda mineralna).

Accommodation: Hotels in Warszawa on: www.booking.com
Lipków, March 2010
Speed Badminton Polska


Registration/Rejestracja On-line:


Mazowiecki Speedminton-Cup
Name/Nazwisko i imię
Country/Kraj
Age/Wiek
Division/Konkurencja*
E-mail
Phone/Telefon

* Type in one of the following categories/wpisz jedną z karegorii :
singiel kobiet / Women's singles
singiel mężczyźni / Men's singles
singiel seniorzy (40+) / Senior's singles (40+)
singiel juniorzy (poniżej 16) / Junior's singles (under 16)Wielkopolski Speedminton-Cup
Zachodniopomorski Speedminton-Cup
Strona główna O nas Kontakt Speed Badminton ABC Wydarzenia FIT-EXPO MTP Turnieje Szkolenia Linki Kup sprzęt do gry